مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت مقوله های فلسفی - 11 اسلاید

پاورپوینت مقوله های فلسفی - 11 اسلاید پاورپوینت مقوله های فلسفی پاورپوینت مقوله های فلسفی پاورپوینت مقوله های فلسفی پاورپوینت مقوله های فلسفی پاورپوینت مقوله های فلسفی 1-متافزیک یا هستی شناسی(metaphysics ) 2-معرفت شناسی((Epistemology 3-ارزش شناسی(Axiology) nزیبایی شناسی (Aesthetics) nاخلاق (Ethics nشکل گیری مکاتب فلسفی   پاورپوینت مقوله های فلسفی پاورپوینت مقوله های فلسفی   nایده آلیسم ” مکاتب کلاسیک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت آیین نگارش مکاتبات اداری - 180 اسلاید

پاورپوینت آیین نگارش مکاتبات اداری - 180 اسلاید پاورپوینت آیین نگارش مکاتبات اداری  پاورپوینت آیین نگارش مکاتبات اداری  پاورپوینت آیین نگارش مکاتبات اداری  پاورپوینت آیین نگارش مکاتبات اداری  پاورپوینت آیین نگارش مکاتبات اداری  پاورپوینت آیین نگارش مکاتبات اداری  •اهم آنچه در این دوره به آن پرداخته می شود عبارتست از: •سند و انواع آن •مکاتبات(نوشته های) اداری و انواع  و اجزاری آنه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت حقوق سازمان های بین المللی - 32 اسلاید

پاورپوینت حقوق سازمان های بین المللی - 32 اسلاید پاورپوینت حقوق سازمان های بین المللی پاورپوینت حقوق سازمان های بین المللی پاورپوینت حقوق سازمان های بین المللی پاورپوینت حقوق سازمان های بین المللی پاورپوینت حقوق سازمان های بین المللی — قسمت اول: تاریخچه     سازمان بین المللی نهادی است حقوقی که برای تحقق هدف یا اهداف خاصی با قدرت تصمیم گیری به وجود می آید.   نخستین نهادها پس از انعقاد معاهده صلح وستفالی یعنی ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت منشور حقوق بیمار و راز پوشی پزشکی - 50 اسلاید

پاورپوینت  منشور حقوق بیمار و راز پوشی پزشکی - 50 اسلاید پاورپوینت  منشور حقوق بیمار و راز پوشی پزشک پاورپوینت  منشور حقوق بیمار و راز پوشی پزشک پاورپوینت  منشور حقوق بیمار و راز پوشی پزشک پاورپوینت  منشور حقوق بیمار و راز پوشی پزشک پاورپوینت  منشور حقوق بیمار و راز پوشی پزشک •مفاهيم و واژه ها •بيمار:كسي كه خود را به ارائه دهنده خدمت جهت دريافت خدمات بهداشتي درماني معرفي مي كند •حقوق:مجموعه قواعد و مقر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت کلیات حقوق اساسی - 265 اسلاید

پاورپوینت  کلیات حقوق اساسی  - 265 اسلاید پاورپوینت  کلیات حقوق اساسی پاورپوینت  کلیات حقوق اساسی پاورپوینت  کلیات حقوق اساسی پاورپوینت  کلیات حقوق اساسی پاورپوینت  کلیات حقوق اساسی اهداف: از انجا که علم وسیاست با همه علوم از جمله، حقوق سر کار دارد و بخش مهمی از آن به مطالعه نهاد های سیاسی و روابط بین آنها از یک طرف و رابطه نهاد های سیاسی با مردم می پردازد لزوم اشنایی دانشجویان علوم سیاسی با حقوق اساسی ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق حرفه اي (اخلاق ارتباط با بيمار) - 20 اسلاید

پاورپوینت اخلاق حرفه اي (اخلاق ارتباط با بيمار) - 20 اسلاید پاورپوینت اخلاق حرفه اي (اخلاق ارتباط با بيمار) پاورپوینت اخلاق حرفه اي (اخلاق ارتباط با بيمار) پاورپوینت اخلاق حرفه اي (اخلاق ارتباط با بيمار) پاورپوینت اخلاق حرفه اي (اخلاق ارتباط با بيمار)   اخلاق پرستاري جزيي از مسئوليت پذيري و تعهد ما به بشريت است. از آنجا كه نوع روابط ما با افراد،بخصوص بيماران مي بايد مطابق با دستورات الهي باشد ،پس بر مبناي اعتقادات اسلامي خويش، افراد بيمار را بايد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق آمیزشی - 57اسلاید

پاورپوینت اخلاق آمیزشی - 57اسلاید پاورپوینت اخلاق آمیزشی پاورپوینت اخلاق آمیزشی پاورپوینت اخلاق آمیزشی پاورپوینت اخلاق آمیزشی پاورپوینت اخلاق آمیزشی فهرست üجایگاه اخلاق جنسی ü دیدگاه ها üازدواج üدنیای زن و مرد •اخلاق جنسی: پاورپوینت اخلاق آمیزشی پاورپوینت اخلاق آمیزشی پاورپوینت اخلاق آمیزشی میل جنسی، سر منشا بقاء انسان و پرکننده بخش بزرگی از زندگی انسان هاست ونیز منشاء بسیاری از تح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق گفتگو - 15 اسلاید

پاورپوینت اخلاق گفتگو - 15 اسلاید پاورپوینت اخلاق گفتگو پاورپوینت اخلاق گفتگو پاورپوینت اخلاق گفتگو پاورپوینت اخلاق گفتگو پاورپوینت اخلاق گفتگو « دراين مورد قضيه يك درهم و خريد انگور قابل تامل است.» ج)صراحت در بيان.  اميرالمومنين در بحث با خوارج به ابن عباس فرمودند: «لاتخاصمهم بالقران فان القرآن حمال ذو وجوه ،تقول ويقولون ،ولكن حاججهم بالسنه فانهم لن تجدوا عنها محيصا» د)توجه به گفته نه ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی - 60 اسلاید

پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی - 60 اسلاید پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی • •جعل( ( Fabrication : ساخت داده و نتایج و ثبت و گزارش آنها •تحریف( ( Falsification : دستکاری روش کار، ابزار و یا تغییر و حذف داده ها و نتایج، بطوری که تحقیق به عنوان یک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق حرفه ای (ارزشها وا خلاقیات) - 67اسلاید

پاورپوینت اخلاق حرفه ای (ارزشها وا خلاقیات)  - 67اسلاید پاورپوینت اخلاق حرفه ای (ارزشها وا خلاقیات)  پاورپوینت اخلاق حرفه ای (ارزشها وا خلاقیات)  پاورپوینت اخلاق حرفه ای (ارزشها وا خلاقیات)  پاورپوینت اخلاق حرفه ای (ارزشها وا خلاقیات)  پاورپوینت اخلاق حرفه ای (ارزشها وا خلاقیات)  l اهداف و دستاوردهای این دوره آموزشی l l اشراف کامل کارشناسان بر موضوعات اخلاق حرفه ای ورعایت دقیق آن l افزایش اثر بخشی و کارائی در ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(69):