مرکز پاورپوینت اکران

پاورپوینت مهندسی پاورپوینت پزشکی پاورپوینت انسانی پاورپوینت درسی پاورپوینت هنر پاورپوینت آموزشی پاورپوینت عمومی

اطلاعیه فروشگاه

در صورت بروز هرگونه مشکل در خرید فایل، داشتن سوال، پیشنهاد، انتقاد، مشاهده فایل انحصاری خود در فروشگاه و نیز سفارش ساخت پاورپوینت جدید، به شماره تلفن 09141594468 پیامک بزنید تا سریعا رسیدگی شود.

پاورپوینت استاندارد حسابرسی استفاده از نتایج کار کارشناس - 12 اسلاید

پاورپوینت استاندارد حسابرسی استفاده از نتایج کار کارشناس - 12 اسلاید پاورپوینت استاندارد حسابرسی استفاده از نتایج کار کارشناس پاورپوینت استاندارد حسابرسی استفاده از نتایج کار کارشناس پاورپوینت استاندارد حسابرسی استفاده از نتایج کار کارشناس پاورپوینت استاندارد حسابرسی استفاده از نتایج کار کارشناس پاورپوینت استاندارد حسابرسی استفاده از نتایج کار کارشناس •ارزیابی نتایج کار کارشناس     حسابرس برای حصول اطمینان از مناسب بودن اطلاعات اولیه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري - 30 اسلاید

پاورپوینت مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري - 30 اسلاید پاورپوینت مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري پاورپوینت مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري پاورپوینت مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري پاورپوینت مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري پاورپوینت مديريت تدوين استانداردهاي حسابداري •دامنه کاربرد  اين استاندارد در موارد زير کاربرد دارد: •حسابداري فعاليتهاي ساخت املاک •واحدهاي تجاري که به فعاليتهاي ساخت املاک مشغول هستند، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت ثبت و شناسايي درآمدها در دانشگاه علوم پزشکي - 60 اسلاید

پاورپوینت ثبت و شناسايي درآمدها در دانشگاه علوم پزشکي - 60 اسلاید پاورپوینت ثبت و شناسايي درآمدها در دانشگاه علوم پزشکي پاورپوینت ثبت و شناسايي درآمدها در دانشگاه علوم پزشکي پاورپوینت ثبت و شناسايي درآمدها در دانشگاه علوم پزشکي پاورپوینت ثبت و شناسايي درآمدها در دانشگاه علوم پزشکي پاورپوینت ثبت و شناسايي درآمدها در دانشگاه علوم پزشکي — سياست دولت در خصوص خود گرداني بيمارستانهاي دولتي در کشور از سال 1370 تا کنون اين مراکز را بسمت و سوي يک بنگاه اقتصادي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت صورت جريان وجوه نقد - 46اسلاید

پاورپوینت صورت جريان وجوه نقد - 46اسلاید پاورپوینت صورت جريان وجوه نقد پاورپوینت صورت جريان وجوه نقد پاورپوینت صورت جريان وجوه نقد پاورپوینت صورت جريان وجوه نقد پاورپوینت صورت جريان وجوه نقد کاربرد اطلاعات تاريخي مربوط به جريانهاي نقدي .1براي قضاوت استفاده کنندگان در خصوص مبلغ، زمان و ميزان اطمينان از تحقق جريانهاي نقدي آتي. .2بيان نحوه ارتباط بين سودآوري واحد تجاري و توان آن جهت ايجاد وجه نقد و تعيين کيفيت سود تحصيل شده تو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت سنجه های حقوق گیرنده خدمت در اعتباربخشی - 25 اسلاید

پاورپوینت سنجه های حقوق گیرنده خدمت در اعتباربخشی - 25 اسلاید پاورپوینت سنجه های حقوق گیرنده خدمت در اعتباربخشی پاورپوینت سنجه های حقوق گیرنده خدمت در اعتباربخشی پاورپوینت سنجه های حقوق گیرنده خدمت در اعتباربخشی پاورپوینت سنجه های حقوق گیرنده خدمت در اعتباربخشی پاورپوینت سنجه های حقوق گیرنده خدمت در اعتباربخشی حقوق بیمار در ایران منشور حقوق بیمار در سال 1380 توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تدوین گردید که شامل 10 بند بود.   این منشور ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت چرا بايد ازمسائل حقوقي و قانوني رشته خود مطلع بود - 42اسلاید

پاورپوینت چرا بايد ازمسائل حقوقي و قانوني رشته خود مطلع بود - 42اسلاید پاورپوینت چرا بايد ازمسائل حقوقي و قانوني  رشته خود مطلع بود  پاورپوینت چرا بايد ازمسائل حقوقي و قانوني  رشته خود مطلع بود  پاورپوینت چرا بايد ازمسائل حقوقي و قانوني  رشته خود مطلع بود  پاورپوینت چرا بايد ازمسائل حقوقي و قانوني  رشته خود مطلع بود  پاورپوینت چرا بايد ازمسائل حقوقي و قانوني  رشته خود مطلع بود  •1- شكايت ازپزشكان افزايش يافت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت موافقت‌نامه‌ جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت‌فكري - 35 اسلاید

پاورپوینت موافقت‌نامه‌ جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت‌فكري - 35 اسلاید پاورپوینت موافقت‌نامه‌ جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت‌فكري پاورپوینت موافقت‌نامه‌ جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت‌فكري پاورپوینت موافقت‌نامه‌ جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت‌فكري پاورپوینت موافقت‌نامه‌ جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت‌فكري پاورپوینت موافقت‌نامه‌ جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت‌فكريموافقتنامه تأسيس س ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت نظریه پردازی در فلسفه - 10 اسلاید

پاورپوینت نظریه پردازی در فلسفه - 10 اسلاید پاورپوینت نظریه پردازی در فلسفه  پاورپوینت نظریه پردازی در فلسفه  پاورپوینت نظریه پردازی در فلسفه  پاورپوینت نظریه پردازی در فلسفه  پاورپوینت نظریه پردازی در فلسفه  الزامات نظریه پردازی در فلسفه، متفاوت است با الزامات اختصاصی نظریه پردازی در فلسفه. نظریه پردازی در فلسفه ، بدون دانستن تاریخ مسئله (آنهم تاریخ مفهومی، نه تاریخ سنوی) غیر ممکن است. پاورپوینت نظ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات (انفورماتیک) - 21اسلاید

پاورپوینت قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات (انفورماتیک) - 21اسلاید پاورپوینت قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات (انفورماتیک) پاورپوینت قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات (انفورماتیک) پاورپوینت قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات (انفورماتیک) پاورپوینت قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات (انفورماتیک) پاورپوینت قراردادهای خدمات فناوری اطلاعات (انفورماتیک) امروزه قراردادهاي بزرگ انفورماتيك روبه ازدياد است. نظر به پيچيدگي سيستم مورد عمل ديگر اين امكان براي سازندگان، متخصصان، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت قواعد حقوقی ناظر بر بازاریابی الکترونیکی - 18 اسلاید

پاورپوینت قواعد حقوقی ناظر بر بازاریابی الکترونیکی - 18 اسلاید پاورپوینت قواعد حقوقی ناظر بر بازاریابی الکترونیکی پاورپوینت قواعد حقوقی ناظر بر بازاریابی الکترونیکی پاورپوینت قواعد حقوقی ناظر بر بازاریابی الکترونیکی پاورپوینت قواعد حقوقی ناظر بر بازاریابی الکترونیکی رپاورپوینت قواعد حقوقی ناظر بر بازاریابی الکترونیکی •قانون تجارت الکترونیک: - باب سوم فصل دوم در قواعد تبلیغ24/10/1382   - شرایط سلبی : مواد 50 - 51 – 54   پا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت حقوق مخاطب - 17 اسلاید

پاورپوینت حقوق مخاطب - 17 اسلاید پاورپوینت حقوق مخاطب پاورپوینت حقوق مخاطب پاورپوینت حقوق مخاطب پاورپوینت حقوق مخاطب پاورپوینت حقوق مخاطب — مهمترين حقوق مخاطب از نظر يونسکو — حق آزادي مخاطب براي دريافت اطلاعات ، انتخاب رسانه و تميز دادن اطلاعات صحيح از غلط است که اين حقوق تحت عنوان ”آزادي مبادله اطلاعات در جهان“ مطرح است پاورپوینت حقوق مخاطب پاورپوینت حقوق مخاطب پاورپوینت حقوق مخاطب پاورپوینت حقوق م ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت رزمندگان و غیر رزمندگان (اصل تفکیک) - 28اسلاید

پاورپوینت رزمندگان و غیر رزمندگان (اصل تفکیک) - 28اسلاید پاورپوینت رزمندگان و غیر رزمندگان (اصل تفکیک) پاورپوینت رزمندگان و غیر رزمندگان (اصل تفکیک) پاورپوینت رزمندگان و غیر رزمندگان (اصل تفکیک) پاورپوینت رزمندگان و غیر رزمندگان (اصل تفکیک) پاورپوینت رزمندگان و غیر رزمندگان (اصل تفکیک) ·حقوق بین الملل میان رزمندگان و غیر رزمندگان تفکیک و تمیز اساسی قایل است. ·وضعیت اولیه افراد در مخاصمات مسلحانه:1.رزمندگان 2. غیر رزمندگان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت نقض اساسی قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( وین 1980 ) - 23 اسلاید

پاورپوینت نقض اساسی قرارداد    در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( وین 1980 ) - 23 اسلاید پاورپوینت نقض اساسی قرارداد        در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( وین 1980 )  پاورپوینت نقض اساسی قرارداد        در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( وین 1980 )  پاورپوینت نقض اساسی قرارداد        در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( وین 1980 )  پاورپوینت نقض اساسی قرارداد        در کنوانسیون بیع ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت حقوق مربوط به ايميل‌هاي ناخواسته در اينترنت - 11 اسلاید

پاورپوینت حقوق مربوط به ايميل‌هاي ناخواسته در اينترنت - 11 اسلاید پاورپوینت حقوق مربوط به ايميل‌هاي ناخواسته در اينترنت پاورپوینت حقوق مربوط به ايميل‌هاي ناخواسته در اينترنت پاورپوینت حقوق مربوط به ايميل‌هاي ناخواسته در اينترنت پاورپوینت حقوق مربوط به ايميل‌هاي ناخواسته در اينترنت پاورپوینت حقوق مربوط به ايميل‌هاي ناخواسته در اينترنت n قانون مند کردن هرزنامه ها اتحاديه اروپا : طبق مطالعات "گاترو نت" و "دروآرد" (2001)، کميسي ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مالکیت فکری - 17 اسلاید

پاورپوینت مالکیت فکری - 17 اسلاید پاورپوینت مالکیت فکری پاورپوینت مالکیت فکری پاورپوینت مالکیت فکری پاورپوینت مالکیت فکری پاورپوینت مالکیت فکری (1883) قرارداد پاريس براي محافظت و حمايت از مالکيت صنعتي (1886) قرارداد برن براي محافظت و حمايت از حق انحصاري اثر (1891) قرارداد مادريد و اصلاحات آن: محافظت از مالکيت صنعتي و ثبت بين المللي علائم تجاري (1893)ادغام دفاتر بين المللي پاريس و برن و تشکيل دفتر بين المللي متح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت قوّه قضائیه - 22اسلاید

پاورپوینت قوّه قضائیه - 22اسلاید پاورپوینت قوّه قضائیه  پاورپوینت قوّه قضائیه  پاورپوینت قوّه قضائیه  پاورپوینت قوّه قضائیه  پاورپوینت قوّه قضائیه  در همه دادگاه ها افراد حق دارند فردی را به عنوان « وکیل» انتخاب کنند تا از حقوق آنها دفاع کند. وکیل کسی است که در رشته حقوق درس خوانده و به قوانین آشناست و پروانه ( اجازه نامه) وکالت دارد. اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که وکیل ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت حقوق معاهدات بین المللی - 26اسلاید

پاورپوینت حقوق معاهدات بین المللی - 26اسلاید پاورپوینت حقوق معاهدات بین المللی پاورپوینت حقوق معاهدات بین المللی پاورپوینت حقوق معاهدات بین المللی پاورپوینت حقوق معاهدات بین المللی پاورپوینت حقوق معاهدات بین المللی — بخش چهارم آثار متقابل معاهدات — — آثار متقابل معاهدات با سایر قواعد بین الملل — تنظیم برتری میان معاهدات با موضوع واحد — مفهوم تعارض معاهدات — برتری مطلق برخی معاهدات — مناسبات معاهدات متوالی با موضوع واح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت نقد و بررسی کلاهبرداری الکترونیکی در قوانین تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ایی - 23 اسلاید

پاورپوینت نقد و بررسی کلاهبرداری الکترونیکی در قوانین تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ایی - 23 اسلاید پاورپوینت نقد و بررسی کلاهبرداری الکترونیکی در قوانین تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ایی پاورپوینت نقد و بررسی کلاهبرداری الکترونیکی در قوانین تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ایی پاورپوینت نقد و بررسی کلاهبرداری الکترونیکی در قوانین تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ایی پاورپوینت نقد و بررسی کلاهبرداری الکترونیکی در قوانین تجارت الکترونیکی و جرایم رایانه ایی پاورپوینت نقد و بررسی کلاهبرداری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت منشور و موازين اخلاق پژوهش - 21اسلاید

پاورپوینت منشور و موازين اخلاق پژوهش - 21اسلاید پاورپوینت منشور و موازين اخلاق پژوهش پاورپوینت منشور و موازين اخلاق پژوهش پاورپوینت منشور و موازين اخلاق پژوهش پاورپوینت منشور و موازين اخلاق پژوهش پاورپوینت منشور و موازين اخلاق پژوهش پاورپوینت منشور و موازين اخلاق پژوهش } فصل اول: صلاحيت تخصصي 1- داشتن دانش تخصصي روزآمد در موضوع پژوهش پژوهشگر بايد داراي دانش تخصصي به روز باشد و مسأله را با توجه به دانش پيشين و سنخيت آن با رشته ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مقوله های فلسفی - 11 اسلاید

پاورپوینت مقوله های فلسفی - 11 اسلاید پاورپوینت مقوله های فلسفی پاورپوینت مقوله های فلسفی پاورپوینت مقوله های فلسفی پاورپوینت مقوله های فلسفی پاورپوینت مقوله های فلسفی 1-متافزیک یا هستی شناسی(metaphysics ) 2-معرفت شناسی((Epistemology 3-ارزش شناسی(Axiology) nزیبایی شناسی (Aesthetics) nاخلاق (Ethics nشکل گیری مکاتب فلسفی   پاورپوینت مقوله های فلسفی پاورپوینت مقوله های فلسفی   nایده آلیسم ” مکاتب کلاسیک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت آیین نگارش مکاتبات اداری - 180 اسلاید

پاورپوینت آیین نگارش مکاتبات اداری - 180 اسلاید پاورپوینت آیین نگارش مکاتبات اداری  پاورپوینت آیین نگارش مکاتبات اداری  پاورپوینت آیین نگارش مکاتبات اداری  پاورپوینت آیین نگارش مکاتبات اداری  پاورپوینت آیین نگارش مکاتبات اداری  پاورپوینت آیین نگارش مکاتبات اداری  •اهم آنچه در این دوره به آن پرداخته می شود عبارتست از: •سند و انواع آن •مکاتبات(نوشته های) اداری و انواع  و اجزاری آنه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت حقوق سازمان های بین المللی - 32 اسلاید

پاورپوینت حقوق سازمان های بین المللی - 32 اسلاید پاورپوینت حقوق سازمان های بین المللی پاورپوینت حقوق سازمان های بین المللی پاورپوینت حقوق سازمان های بین المللی پاورپوینت حقوق سازمان های بین المللی پاورپوینت حقوق سازمان های بین المللی — قسمت اول: تاریخچه     سازمان بین المللی نهادی است حقوقی که برای تحقق هدف یا اهداف خاصی با قدرت تصمیم گیری به وجود می آید.   نخستین نهادها پس از انعقاد معاهده صلح وستفالی یعنی ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت منشور حقوق بیمار و راز پوشی پزشکی - 50 اسلاید

پاورپوینت منشور حقوق بیمار و راز پوشی پزشکی - 50 اسلاید پاورپوینت  منشور حقوق بیمار و راز پوشی پزشک پاورپوینت  منشور حقوق بیمار و راز پوشی پزشک پاورپوینت  منشور حقوق بیمار و راز پوشی پزشک پاورپوینت  منشور حقوق بیمار و راز پوشی پزشک پاورپوینت  منشور حقوق بیمار و راز پوشی پزشک •مفاهيم و واژه ها •بيمار:كسي كه خود را به ارائه دهنده خدمت جهت دريافت خدمات بهداشتي درماني معرفي مي كند •حقوق:مجموعه قواعد و مقر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت کلیات حقوق اساسی - 265 اسلاید

پاورپوینت کلیات حقوق اساسی - 265 اسلاید پاورپوینت  کلیات حقوق اساسی پاورپوینت  کلیات حقوق اساسی پاورپوینت  کلیات حقوق اساسی پاورپوینت  کلیات حقوق اساسی پاورپوینت  کلیات حقوق اساسی اهداف: از انجا که علم وسیاست با همه علوم از جمله، حقوق سر کار دارد و بخش مهمی از آن به مطالعه نهاد های سیاسی و روابط بین آنها از یک طرف و رابطه نهاد های سیاسی با مردم می پردازد لزوم اشنایی دانشجویان علوم سیاسی با حقوق اساسی ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق حرفه اي (اخلاق ارتباط با بيمار) - 20 اسلاید

پاورپوینت اخلاق حرفه اي (اخلاق ارتباط با بيمار) - 20 اسلاید پاورپوینت اخلاق حرفه اي (اخلاق ارتباط با بيمار) پاورپوینت اخلاق حرفه اي (اخلاق ارتباط با بيمار) پاورپوینت اخلاق حرفه اي (اخلاق ارتباط با بيمار) پاورپوینت اخلاق حرفه اي (اخلاق ارتباط با بيمار)   اخلاق پرستاري جزيي از مسئوليت پذيري و تعهد ما به بشريت است. از آنجا كه نوع روابط ما با افراد،بخصوص بيماران مي بايد مطابق با دستورات الهي باشد ،پس بر مبناي اعتقادات اسلامي خويش، افراد بيمار را بايد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق آمیزشی - 57اسلاید

پاورپوینت اخلاق آمیزشی - 57اسلاید پاورپوینت اخلاق آمیزشی پاورپوینت اخلاق آمیزشی پاورپوینت اخلاق آمیزشی پاورپوینت اخلاق آمیزشی پاورپوینت اخلاق آمیزشی فهرست üجایگاه اخلاق جنسی ü دیدگاه ها üازدواج üدنیای زن و مرد •اخلاق جنسی: پاورپوینت اخلاق آمیزشی پاورپوینت اخلاق آمیزشی پاورپوینت اخلاق آمیزشی میل جنسی، سر منشا بقاء انسان و پرکننده بخش بزرگی از زندگی انسان هاست ونیز منشاء بسیاری از تح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق گفتگو - 15 اسلاید

پاورپوینت اخلاق گفتگو - 15 اسلاید پاورپوینت اخلاق گفتگو پاورپوینت اخلاق گفتگو پاورپوینت اخلاق گفتگو پاورپوینت اخلاق گفتگو پاورپوینت اخلاق گفتگو « دراين مورد قضيه يك درهم و خريد انگور قابل تامل است.» ج)صراحت در بيان.  اميرالمومنين در بحث با خوارج به ابن عباس فرمودند: «لاتخاصمهم بالقران فان القرآن حمال ذو وجوه ،تقول ويقولون ،ولكن حاججهم بالسنه فانهم لن تجدوا عنها محيصا» د)توجه به گفته نه ب ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی - 60 اسلاید

پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی - 60 اسلاید پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی پاورپوینت اخلاق حرفه ایی در مقاله نویسی • •جعل( ( Fabrication : ساخت داده و نتایج و ثبت و گزارش آنها •تحریف( ( Falsification : دستکاری روش کار، ابزار و یا تغییر و حذف داده ها و نتایج، بطوری که تحقیق به عنوان یک ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق حرفه ای (ارزشها وا خلاقیات) - 67اسلاید

پاورپوینت اخلاق حرفه ای (ارزشها وا خلاقیات) - 67اسلاید پاورپوینت اخلاق حرفه ای (ارزشها وا خلاقیات)  پاورپوینت اخلاق حرفه ای (ارزشها وا خلاقیات)  پاورپوینت اخلاق حرفه ای (ارزشها وا خلاقیات)  پاورپوینت اخلاق حرفه ای (ارزشها وا خلاقیات)  پاورپوینت اخلاق حرفه ای (ارزشها وا خلاقیات)  l اهداف و دستاوردهای این دوره آموزشی l l اشراف کامل کارشناسان بر موضوعات اخلاق حرفه ای ورعایت دقیق آن l افزایش اثر بخشی و کارائی در ر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق و مدیریت منابع انسانی - 26اسلاید

پاورپوینت اخلاق و مدیریت منابع انسانی - 26اسلاید پاورپوینت اخلاق و مدیریت منابع انسانی  پاورپوینت اخلاق و مدیریت منابع انسانی  پاورپوینت اخلاق و مدیریت منابع انسانی  پاورپوینت اخلاق و مدیریت منابع انسانی  پاورپوینت اخلاق و مدیریت منابع انسانی  •ماهیت اخلاقی مدیریت منابع انسانی دیدگاه اقتصاد بازار:   تجارت و اخلاق نقطه مشترکی نداشته و نباید با یکدیگر درگیر شوند.   میلتون فریدمن ( Milton Fri ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق در ورزش - 29اسلاید

پاورپوینت اخلاق در ورزش - 29اسلاید پاورپوینت اخلاق در ورزش  پاورپوینت اخلاق در ورزش  پاورپوینت اخلاق در ورزش  پاورپوینت اخلاق در ورزش  پاورپوینت اخلاق در ورزش  •معلمان،مربیان،مدیران وورزشکاران همواره بامسایل اخلاقی مواجه اند. •مسایل اخلاقي درورزش  صرفا به فرایندهای آموزشی واجرایی مربوط نمی شود،بلکه به عوامل مختلف اجتماعی-اقتصادی وفرهنگی نیزبستگی دارد. •هرچند هیاهوی اخ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت در نظام جامع سلامت اخلاق بالینی - 32اسلاید

پاورپوینت در نظام جامع سلامت اخلاق بالینی - 32اسلاید پاورپوینت  در نظام جامع سلامت  اخلاق بالینی پاورپوینت  در نظام جامع سلامت  اخلاق بالینی پاورپوینت  در نظام جامع سلامت  اخلاق بالینی پاورپوینت  در نظام جامع سلامت  اخلاق بالینی پاورپوینت  در نظام جامع سلامت  اخلاق بالینی محورهای اساسی اخلاق پزشکی 1ـ اخلاق در آموزش؛ 2ـ اخلاق در پژوهش؛ 3ـ اخلاق در درمان.  (اخلاق بالینی) گستره اخل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق حرفه ای در بخشهای ویژه - 115اسباید

پاورپوینت اخلاق حرفه ای در بخشهای ویژه - 115اسباید پاورپوینت اخلاق حرفه ای  در بخشهای ویژه پاورپوینت اخلاق حرفه ای  در بخشهای ویژه پاورپوینت اخلاق حرفه ای  در بخشهای ویژه پاورپوینت اخلاق حرفه ای  در بخشهای ویژه پاورپوینت اخلاق حرفه ای  در بخشهای ویژه 1 - «بسم اللّه الرحمن الرحيم» سرآغاز كتاب الهى است، «بسم اللّه» نه تنها در ابتداى قرآن، بلكه در آغاز همه‏ى كتب آسمانى بوده است. پاورپوینت اخل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق حرفه ای، رفتاراخلاقی و تحویلی نگری - 21اسلاید

پاورپوینت اخلاق حرفه ای، رفتاراخلاقی و تحویلی نگری - 21اسلاید پاورپوینت اخلاق حرفه ای، رفتاراخلاقی و تحویلی نگریپاورپوینت اخلاق حرفه ای، رفتاراخلاقی و تحویلی نگری پاورپوینت اخلاق حرفه ای، رفتاراخلاقی و تحویلی نگری پاورپوینت اخلاق حرفه ای، رفتاراخلاقی و تحویلی نگری پاورپوینت اخلاق حرفه ای، رفتاراخلاقی و تحویلی نگری پاورپوینت اخلاق حرفه ای، رفتاراخلاقی و تحویلی نگری امروز در تجزیه و تحلیل رفتار سازمان ها، پرداختن به اخلاق و ارزش های اخلاقی یکی از الز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق حرفه اي در سازمان - 117اسلاید

پاورپوینت اخلاق حرفه اي در سازمان - 117اسلاید پاورپوینت اخلاق حرفه اي در سازمان پاورپوینت اخلاق حرفه اي در سازمان پاورپوینت اخلاق حرفه اي در سازمان پاورپوینت اخلاق حرفه اي در سازمان پاورپوینت اخلاق حرفه اي در سازمان l فلسفه اخلاق   فلسفه اخلاق كه با نامهاي متعددي مانند فرااخلاق ( META ETHICS ) ، اخلاق تحليلي ( ANALYTIC ETHICS ) و اخلاق انتقادي ( CRITICAL ETHICS ) نيز شناخته شده، به شيوه ‌ هاي گوناگون دسته بندي شده است: ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق حرفه اي كتابداران و اطلاع رسانان - 15 اسلاید

پاورپوینت اخلاق حرفه اي كتابداران و اطلاع رسانان - 15 اسلاید پاورپوینت اخلاق حرفه اي كتابداران و اطلاع رسانان  پاورپوینت اخلاق حرفه اي كتابداران و اطلاع رسانان  پاورپوینت اخلاق حرفه اي كتابداران و اطلاع رسانان  پاورپوینت اخلاق حرفه اي كتابداران و اطلاع رسانان  پاورپوینت اخلاق حرفه اي كتابداران و اطلاع رسانان  حرفه در فرهنگ وبستر (1961) ، چنين تعريف شده است:   " پيشه اي كه مستلزم وجود دانشي تخصصي است. و پشتيباني بلند مدت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق حرفه ای در روانشناسی و مشاوره ورزشی - 14اسلاید

پاورپوینت اخلاق حرفه ای در روانشناسی و مشاوره ورزشی - 14اسلاید پاورپوینت اخلاق حرفه ای در روانشناسی و مشاوره ورزشی پاورپوینت اخلاق حرفه ای در روانشناسی و مشاوره ورزشی پاورپوینت اخلاق حرفه ای در روانشناسی و مشاوره ورزشی پاورپوینت اخلاق حرفه ای در روانشناسی و مشاوره ورزشی پاورپوینت اخلاق حرفه ای در روانشناسی و مشاوره ورزشی    مقدمه n نیاز به اخلاق حرفه ای در محیط کسب و کار n اخلاق حرفه ای در روانشناسی ورزش یک زمینه تخصصی است n هیچ اق ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق مدیریت - 58اسلاید

پاورپوینت اخلاق مدیریت - 58اسلاید پاورپوینت اخلاق مدیریت  پاورپوینت اخلاق مدیریت  پاورپوینت اخلاق مدیریت  پاورپوینت اخلاق مدیریت  پاورپوینت اخلاق مدیریت  اخلاق چيست ؟ و اخلاق مديريت چيست ؟ پرسشگري سازنده تمدنها است . پرسشگري به چهار شكل در چهار حوزه نمود مي يابد : پرسش از حقيقت  به شكل گيري   علم مي انجامد . پرسش از معنويت به شكل گيري  دين   مي انجامد . پرسش از خو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق دانشجويي و علم آموزي - 18 اسلاید

پاورپوینت اخلاق دانشجويي و علم آموزي - 18 اسلاید پاورپوینت اخلاق دانشجويي و علم آموزي پاورپوینت اخلاق دانشجويي و علم آموزي پاورپوینت اخلاق دانشجويي و علم آموزي پاورپوینت اخلاق دانشجويي و علم آموزي پاورپوینت اخلاق دانشجويي و علم آموزي 1- دانشجويان محترم ، اهميت و جايگاه ويژه علم و دانش اندوزي در اسلام را متذكر شوند. 2- با شناخت تاثير پارسايي و تقوا بر تعقل و علم آموزي در تقويت تقواي خود كوشش بيشتري  بنمايند. 3- در كنار شناخت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری - 71اسلاید

پاورپوینت اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری - 71اسلاید پاورپوینت  اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری پاورپوینت  اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری پاورپوینت  اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری پاورپوینت  اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلامی در نظام اداری پاورپوینت  اخلاق حرفه ای کارگزارهای ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق معاشرت - 27 اسلاید

پاورپوینت اخلاق معاشرت - 27 اسلاید پاورپوینت اخلاق معاشرت  پاورپوینت اخلاق معاشرت  پاورپوینت اخلاق معاشرت  پاورپوینت اخلاق معاشرت  پاورپوینت اخلاق معاشرت  الف – دانشي 1-با ويژگي هاي دوست خوب و بد آشنا شويم. 2-با وظايف اخلاقي خود ، در معاشرت با افراد و گروه هاي مختلف آشنا شويم. 3-ضمن آشنايي با فريضه امر به معروف و نهي از منكر ، در اجراي اين وظيفه الهي اقدام كنيم. 1- انزوا  و دو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق اداري - 102اسلاید

پاورپوینت اخلاق اداري - 102اسلاید پاورپوینت اخلاق اداري پاورپوینت اخلاق اداري پاورپوینت اخلاق اداري پاورپوینت اخلاق اداري پاورپوینت اخلاق اداري •تعریف اخلاق •«خلق»، كار خارجى نيست. چه بسا كسى در نهاد، بخشنده باشد، اما بخشش نداشته باشد؛ چرا كه مال ندارد و يا براى بخشندگى او، باز دارنده‏اى وجود دارد و چه بسا كسى بخيل باشد، ولى بر خلاف ميل و خلق خود، از روى ريا مالى را ببخشد. •بنابراين، & ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق ، معيشت - 16اسلاید

پاورپوینت اخلاق ، معيشت - 16اسلاید پاورپوینت اخلاق ، معيشت پاورپوینت اخلاق ، معيشت پاورپوینت اخلاق ، معيشت پاورپوینت اخلاق ، معيشت پاورپوینت اخلاق ، معيشت1- با نقش كار در شكل گيري شخصيت فردي و اجتماعي انسان و  نقش آن در بهداشت رواني انسان آشنا شويم. 2- ضمن آشنايي با ديدگاه اسلام راجع به كار و  ارزشمندي آن هيچ كاري را كوچك نشماريم و لحظه اي را به بطالت نگذرانيم. 3- كار را به عنوان يك وظيفه ديني و اجتماعي و يك ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت اخلاق در ورزش - 28 اسلاید

پاورپوینت اخلاق در ورزش - 28 اسلاید پاورپوینت اخلاق در ورزش پاورپوینت اخلاق در ورزش پاورپوینت اخلاق در ورزش پاورپوینت اخلاق در ورزش پاورپوینت اخلاق در ورزش •معلمان،مربیان،مدیران وورزشکاران همواره بامسایل اخلاقی مواجه اند. •مسایل اخلاقي درورزش  صرفا به فرایندهای آموزشی واجرایی مربوط نمی شود،بلکه به عوامل مختلف اجتماعی-اقتصادی وفرهنگی نیزبستگی دارد. •هرچند هیاهوی اخلاق وورزش وجوددارد،اما دردنیای کنو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف

پاورپوینت مناجات شعبانیه - 89 اسلاید

پاورپوینت مناجات شعبانیه - 89 اسلاید پاورپوینت مناجات شعبانیه پاورپوینت مناجات شعبانیه پاورپوینت مناجات شعبانیه پاورپوینت مناجات شعبانیه پاورپوینت مناجات شعبانیه وَ مَا أُرِیدُ أَنْ أُبْدِئَ بِهِ مِنْ مَنْطِقِی وَ أَتَفَوَّهَ بِهِ مِنْ طَلِبَتِی وَ أَرْجُوهُ لِعَاقِبَتِی آنچه را كه می‏ خواهم بر زبان آورم و از خواسته‏ام سخن بگویم و به حسن عاقبتم امید بندم ، همه را می‏دانی . پاورپوینت مناجات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان 16,000 تومان 20% تخفیف
تعداد صفحه(9):